BAKS

Aktivitetsskolen grønn logo

Aktivitetsskolen Bygdøy (BAKS) er et frivillig aktivitetstilbud for 1. - 4. klasse utenom den ordinære skoletiden. BAKS er åpen fra kl. 07.30-08.30, og fra elevene slutter på skolen til kl. 16.30 hver dag.

BAKS er et sted:

• der vi legger vekt på omsorg, vennskap, samarbeid og fellesskap

• der barna får oppleve faglig stimulering gjennom ulike kurs som samsvarer med målene i kompetanseplanen

• der barna, innenfor trygge grenser, får bruke egen fantasi i lek med andre

 

Se vedlagt informasjonhefte for BAKS:

 Aktivitetsskolen Bygdøy - informasjonshefte.doc

Lenke til lokal plan for BAKS:

Lokal Plan Aktivitetsskolen.doc