Hva har vi gjort på BAKS denne måneden?

MAI:

Vi har vært med på Rusken aksjonen og har kostet og ryddet lille skolegård. Vi syns det er flott at barna bidrar til å holde byen ren og fri for avfall. Et slikt tiltak er også med på å skape gode holdninger til miljøet, noe vi er svært opptatt av på aktivitetsskolen.

Organisert lek og aktivitet har stort fokus hos oss. Vi har jobbet med å forbedre uteområdene våre. Vi har laget hoppe paradis, åpnet for lek i skogen, flyttet fotballmålene til et annet område og tatt i bruk vannspreder for å la barna kjøle seg ned på de varmeste dagene.

Å lære seg Engelsk er viktig for å kunne kommunisere med mennesker som kommer fra andre land. Denne måneden hadde vi vår aller første Mystery Skype. På denne aktiviteten får elevene Skype med elever fra et annet land. Ved å bruke sine kunnskaper om språk, geografi og miljø skal de prøve å finne ut av hvilket land de andre deltakerne kommer fra.

Et sunt og variert kosthold er viktig. Nå tilbyr vi ulike fiskeretter under matserveringen, og vi er glade for å se hvor godt det har blitt tatt imot.