Hva har vi gjort på BAKS denne måneden?

SEPTEMBER:

 

Vi har begynt på et prøveprosjekt der vi setter i gang en aktivitet i utetiden. Målet med dette er at alle barn skal få muligheten til å bli inkludert i lek.

Eplene faller av trærne og barna nyter fruktene av en god skolestart.

Klubben er et stort satsningsområde og denne måneden har vi jobbet kontinuerlig med å forbedre tilbudet for 3- og 4 klassinger slik at det er så godt som mulig.

Lek med tall
På lek med tall har elevene fått utforske matematikk på nett der kurslederne har tilpasset vanskelighetsgrad og tema etter hva elevene jobber med på skolen. De har fått bryne seg på matteoppgaver på data, terning stafett, tallbowling, logikk oppgaver og andre kjente leker som rødt og grønt lys og stiv heks, men med en matematisk vri.

Formingskurs
På formingskurs har barna jobbet med form og farge. De har fått lære seg hvordan man kan forme noe som er todimensjonalt til å bli tredimensjonalt. De har også skapt figurer ved hjelp av ting som finnes i naturen. De har hatt ulike tema på skolen og for å ha en sammenheng mellom skole og baks har kurslederne vært opptatt av at de skaper former og figurer fra disse temaene.

Musikk og drama
På musikk og drama har de hatt konsentrasjonsøvelser, ulike danseleker og motoriske leker. De har jobbet med forskjellige uttrykk og hvordan man kan bruke kreativitet og fantasi til å skape noe. Denne måneden har de også hatt ulike bli kjent leker der barna har brukt hukommelse og bevegelse.

Forskerkurs
 
På forskerkurs har elevene fått være med på ulike forsøk. På dette kurset jobber de med å oppnå en forståelse av hva man ønsker skal skje og hvordan det kan skje. De har blant annet laget skumfontene og hjemmelaget lavalampe. De har også lært hvordan luftmolekylene øver et konstant trykk på omgivelsene.

Idrettskurs
På idrettskurs har de hatt ulike fri aktiviteter for å gi elevene idrettsglede og bruke kreativiteten sin. De har spilt innebandy og andre lagspill for å styrke samarbeid, fysikk og taktikk. De har også jobbet med å bedre balanse, rytme, reaksjonsevne og koordinasjon.

Play fun
Denne måneden har kursholderne jobbet med å bedre generelle engelsk kunnskaper gjennom å lære hverdagslige ord og uttrykk på engelsk. De har også jobbet med rim, lekt engelske leker og funnet ting i klasserommet som elevene har oversatt til engelsk.