Lek med tall

Elever i klasserom

LEK MED TALL - Prosjekt regning i Aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen ved Bygdøy (BAKS) skal skoleåret 2015-2016 delta i prosjektet Lesing og regning i Aktivitetsskolen. Prosjektet er et prøveprosjekt.

Hensikten med prosjektet er å øke regneferdighetene for den enkelte elev gjennom et forpliktende samarbeid mellom skole og BAKS.

Elevene skal, gjennom prosjektet, få tilbud om lekpregede aktiviteter som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag. Aktivitetene på BAKS skal til enhver tid gjenspeile temaene det jobbes med på skolen, og skal tilbys to dager i uken.

På de ulike trinnenes ukeplaner vil det være en egen rubrikk for BAKS der dere ser hvordan vi jobber med klassens temaer.

Oppstart er i uke 44.
Aktivitetene tilbys følgende tidspunkter:

Tirsdager
kl.13-14, 1. og 2. klasse
kl.14-15, 3. og 4. klasse

Fredager
kl. 13-14, 1. og 2. klasse
Kl.14-15, 3. og 4. klasse

Elevene meldes på ved å sende en mail til Ivan. Elevene kan meldes på begge dager, eller kun en av dagene. Tilbudet gjelder kun for elever som har plass på BAKS.

Påmelding sendes til ivan.reigstad@ude.oslo.kommune.no innen fredag 23. oktober kl. 12.

Velkommen til LEK MED TALL på BAKS!