ConnectOSLO

Programmet er utviklet av Senter for atferdsforskning, UiS, under ledelse av professor Erling Roland på oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo og med støtte fra Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet.

 

Programmet har et bredt fokus og har følgende mål:

  • Styrke skolen i å forebygge og håndtere problematferd på individ-, klasse- og skolenivå
  • Styrke læreren som klasseleder
  • Bedre elevenes læringsutbytte

Programmet bygger på en forståelse av at endringer i elevenes atferd forutsetter endringer i de voksnes holdninger og atferd. Den tydelige, forutsigbare og omsorgsfulle skoleleder, lærer og voksenperson utgjør en grunnpillar i ConnectOSLOs faglige profil, sammen med forutsetningen om lojale og engasjerte lærere som vektlegger utviklingen av tillit, respekt og samhandling med elevenes foreldre og andre ressurser i nærmiljøet.

 

Programperioden 2002-2005 omfattet i alt 30 grunnskoler på barne- og ungdomstrinnet i Oslo. Forskningsdata viser at Connect-arbeidet i betydelig grad har redusert forekomsten av disiplinvansker, konsentrasjonsvansker og mobbing på skoler som har tatt programmet i bruk i tråd med dets faglige og organisatoriske forutsetninger. Programmet videreføres 2006-2009 i samarbeid med Senter for atferdsforskning og Gaute Bjørnsen, GBreflektor, og våren 2007 starter tre nye skoler opp med ConnectOSLO.

 

For perioden 2005-2009 er det lagt vekt på erfaringene fra hovedprosjektet og på utvikling av ulike former for faglig støtte til implementeringsarbeidet på den enkelte skole både i oppstartsfasen, i selve programperioden så vel som i den krevende videreføringsfasen for egen maskin. UDE har etablert nettportalen www.connectoslo.no , der ConnectOSLO-skolene logger seg på med brukernavn og passord og finner programbeskrivelse, eksempler på tiltak fra andre ConnectOSLO-skoler, litteratur, linker og Skolens sjekkliste – et egenkartleggings-og planverktøy for arbeidet med ConnectOSLO på egen skole.

 

Grindbakken, Mortensrud og Haugen skoler er besøksskoler og eksempler på god Connect-praksis. Disse skolene kan ta imot besøk fra andre ConnectOSLO-skoler som ønsker å hente inspirasjon og få praktiske eksempler på god lokal implementering av prinsippene i programmet. Besøksskolene tar også imot besøk fra andre interesserte skoler/grupper som ønsker å få informasjon om programmet mtp eventuell oppstart på egen skole.

 

Arbeidet i ConnectOSLO evalueres blant annet gjennom årlige effektstudier på alle deltakerskoler.