Lekeledere

Glad jente

På Bygdøy skole har vi lekeledere. Lekelederne får opplæring på lekekurs i regi av sosiallærer. Her gjennomgås et variert utvalg leker og aktiviteter. Lekelederne får tips om hvordan de skal lede aktivitet. De skal være inkluderende, vennlige og vise respekt. I storefriminuttet bærer lekelederne ut ustyr til områder som er avsatt til ulike aktiviteter og leker. Med synlige lekeledervester setter de igang leken, og passer på at alle som vil, får være med. Lekelederne leder leken, men de er også med og leker selv. De passer på at alle følger reglene, og er greie med hverandre.

 

Mål:

● fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene
● legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner
● redusere konflikter, og mobbing, blant elever
● fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt