Logoped

Foresatte som ønsker at barnet skal til logopedisk vurdering kan ta kontakt med skolen på telefon: 23 28 11 30.

Skolens logoped, Kristin Åmodt, er på Bygdøy skole hver torsdag.

 

Logopeden jobber med disse fagområdene: 

  • taleflytvansker: stamming og løpsk tale
  • stemmevansker
  • artikulasjonsvansker
  • dysfagi

I tillegg bistår logopeden skolen i utredning av lese- og skrivevansker, og veileder i forhold til dette. Logopeden kan også utrede og veilede i forhold til spesifikke språkvansker dersom det ikke er snakk om spesialundervisning.