Grunnskolens uke

Glade skoleelever, illustrasjon

Grunnskolens uke ble startet av FUG (foreldreutvalget for grunnskolen) og arrangeres over hele landet. På Bygdøy skole har Aksjonsdagen i Grunnskolens uke blitt et fast innslag hver høst.

Formålet med Aksjonsdagen og Grunnskolens uke er å:

  • Synliggjøre og stimulere hjem-skole-samarbeid og åpne skolen for lokalsamfunnet
  • Bidra til prosjekter for barn i fattige land
  • Bidra til å skaffe midler til FAUs arbeid

Dette er foreldrenes arrangement, drevet av FAU, men hvor lærene tar hovedansvar for at elevene lager kunstverk som stilles ut på selve dagen.

Dette går inntektene til:

Inntektene fra arrangementet deles hvert år mellom FAU og en ideell organisasjon.

Den delen av inntektene som har gått til FAU, har vært brukt til forskjellige faste kostnader, som buss til skidagen, 7. klasse-avslutning, foreleser til stormøtet, stunts fra miljøgruppen i MMS, m.m. De har også gått til variable formål som for eksempel lydanlegget i samlingssalen, nye spill og leker til BAKS, klatrestativer til uteområdet, beplantning av uteområdet, foreleser og opplegg for elevene i nettvett, SMART-boards, projektorer osv. Både elevrådet, lærerne og ledelsen kan søke FAU om midler. Pengene som samles inn, kommer alle elevene til gode.

Barnas forståelse av grunnskolens uke

Barnas forståelse av Grunnskolens uke og aktivitetene som skapes, er svært viktig. Elevene lager elevprodukter som utstilles. Besøkende betaler inngangsbillett for å se utstillingen.

I tillegg selges middagsmat, saft, kaffe og kaker. Foreldre, søsken, besteforeldre og nysgjerrige er inviterte til å vandre rundt på skolen, se på kunstverkene, spise mat og støtte saken det samles inn til på selve Aksjonsdagen.