Skoleplattform Oslo

Skoleplattform Oslo: Ny læringsplattform, itslearning

Osloskolen skal i løpet av 2015 innføre en ny og forbedret IKT- og læringsplattform: Skoleplattform Oslo. Dette er en fremtidsrettet løsning med oppgraderte systemer, som er bedre tilpasset skolehverdagen. Innføring av den nye løsningen er et digitalt løft for bedre læring i Osloskolen. 

 

Ny læringsplattform

Itslearning erstatter Fronter som ny læringsplattform. Plattformen skal rendyrkes for pedagogiske formål. Det betyr at færre oppgaver enn tidligere skal løses på denne plattformen, da man får mer egnede løsninger for blant annet e-post, kalender og deling av dokumenter via andre systemer. Fronter skal levere løsning for fraværsføring. Funksjonaliteten for fraværsføring blir lik dagens funksjonalitet. Den nye læringsplattformen og løsningen for fraværsføring, vil være tilgjengelig via startsiden uten ekstra pålogging.  

itslearning skal brukes til:

  • Planlegging og gjennomføring av undervisning
  • Oppfølging, vurdering og dokumentasjon av læring

Tilgang foresatte: