Helsesøster

Helsesøster

Helsesøster Unni Shetelig er på skolen mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 08.30 til 13.00.

Helsesøster kan også treffes på telefon 23 28 11 56.

 

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.