Logoped

Skolens logoped, Kristin Åmodt, er på Bygdøy skole hver torsdag.

Logopeden jobber med disse fagområdene

  • taleflytvansker: stamming og løpsk tale
  • stemmevansker
  • artikulasjonsvansker
  • dysfagi

I tillegg bistår logopeden skolen i utredning av lese- og skrivevansker, og veileder i forhold til dette. Logopeden kan også utrede og veilede i forhold til spesifikke språkvansker dersom det ikke er snakk om spesialundervisning.

Foresatte som ønsker at barnet skal til logopedisk vurdering kan ta kontakt med skolen på tlf: 23 28 11 30