Permisjonsreglement

 

Søknader om fri sendes som egen søknad med begrunnelse og eventuelt dokumentasjon. Søknaden sendes skolens e-postmottak eller til rektor.

Kontaktlærer har ikke lenger anledning til å gi elever fri.

 

Her kan du lese om søknad og regler for permisjon fra opplæringen.