Fagfornyelsen - ny læreplan fra høsten 2020

Takk for at du ser oss!

Skolehverdagen preges av små og store hendelser. Skolen er en liten mini-verden, der alt skal fikses, fra store konflikter til kjærlighetssorg, og fra sår og rifter til benbrudd og blodtrykksfall. Men det er læring som er vårt hovedfokus, og vi ønsker at alle skal kjenne at de har det trygt og raust og spennende nok til at hver dag møtes med glede og entusiasme. Alle kan ikke få oppfylt sine ønsker til enhver tid. Vi skal forberede våre elever på en verden som ikke alltid tar slike hensyn, det er krav og plikter og nødvendig å tenke på helheten i et fellesskap. Så vi satser på robuste voksne og robuste elever!

LK20 kjennetegnes av følgende:

  • Samme fag som tidligere, men med fornyet innhold
  • Færre kompetansemål og fornyet kompetansebegrep: Opplæringen skal gi varig forståelse og elevene skal øves i å kunne se sammenhenger mellom fagene.
  • Innholdet skal oppleves relevant.
  • Det tverrfaglige står sentralt. Følgende tre hovedemner er gjennomgående: Demokrati og medborgeskap, Livmestring og folkehelse, Bærekraftig utvikling. Bygdøy skole har delt inn skoleåret etter disse tre emnene, og er nå i perioden med demokrati og medborgerskap.
  • Opplæringen skal i større grad gå i dybden, altså mindre overflatelæring.
  • Hvert fag består av kjerneelementer, som beskriver det sentrale i faget.   
  • Ny læreplan er et verdiløft – og det blir viktig å klargjøre hva verdier er og hvordan det vises i praksis.

Les mer om Fagfornyelsen - nye læreplaner her https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/