Gratulerer med dagen - Hurra for 17. mai!

17. mai tog Karl Johan.

Innslagene fra skolens program er å finne på vår Facebook-side på 17. mai, og der legges flaggheisingen med fanfare kl. 08.00. Elevenes innslag og rektors åpningsord legges i lenker på FB-siden kl. 11.00.
God 17. mai!