IKT-plan for skolen høsten 2020

Leser på ipad

Skolen har gått til innkjøp av flere digitale enheter, i tillegg til digitale læringsressurser. Denne høsten får elevene på trinn 4 og 5 låne hver sin Ipad. I tillegg planlegger vi for utdeling av Ipad på 3. og 7.trinn.

Innen skoleåret 2022 skal vi ha 1:1 dekning på hele skolen. Med bruk av Ipad ønsker skolen å oppnå følgende: 

-          Økt motivasjon hos elevene

-          Raskere tilbakemeldinger til elevene

-          Større variasjon i klasserommet

-          Økt differensiering

-          Bedre tilgang til hjelpemidler

-          Tettere faglig oppfølging

Utlån og elevkontrakter:

Klassene som skal i gang med Ipad, vil få egen informasjon om utlån, elevkontrakter og erstatningsansvar i egne skriv.