IKT-plan for skolen høsten 2020

Leser på ipad

Fra høsten 2020 vil 4. og 5. trinn få 1:1 iPad til undervisningen. Vi fortsetter å jobbe for å etter hvert få 1:1 dekkning på alle trinn.