Innskriving

Gutt og jente, med skoleelementer

Foresatte til barn født i 2011 skal skrives inn på bostedsskolen.

Innskriving ved bostedsskolen må finne sted selv om:

  • det søkes om utsatt skolestart
  • det søkes om opptak i spesialskole eller spesialklasse ved annen skole
  • familien planlegger flytting før skolestart i august 2017
  • det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivingsskolen

Skriv om innskriving og ferdig utfylt innskrivingsskjema er sendt til barnas folkeregistrerte adresse.

Ferdig utfylt innskrivingsskjema sendes med vanlig post eller på e-post innen 09.12.16.

Adresse:
Bygdøy skole
Strømsborgveien 12
0287 Oslo