Nå arrangeres Trivselsundersøkelsen på 1.–4. trinn

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Formålet med undersøkelsen er at de yngste elevene skal få gi uttrykk for sin egen opplevelse av ulike forhold ved skolemiljøet. Undersøkelsen gir skolen verdifull kunnskap i arbeidet for et godt og trygt skolemiljø.

Trivselsundersøkelsen gjennomføres i perioden 15. oktober–15. desember. Les mer om undersøkelsen, og se en oversikt over spørsmålene, på Oslo kommunes nettsider.

Ta kontakt med skolen, eller send e-post til
trivsel1-4@ude.oslo.kommune.no, hvis du har spørsmål.