Skolebehovsplan vedtatt!

nytt bygg

Fra undervisningsbygg har vi fått følgende informasjon:

- Reguleringsplan ble behandlet i sept 2017

- Byggestart forventes i høsten 2018.

- Fremdrift: Det er forsinkelser med reguleringen. Forsinkelsene er avhengige av når vedtatt reguleringsplan foreligger, mars 2018 eller okt 2018.

- Antatt vedtatt reguleringsplan okt 2018.

- Skolebehovsplanen for 2018-2027 ble vedtatt av Bystyret 20.12.2017.