Velkommen til nytt skoleår 2020

Solsikker

Vi har noen nye elever på skolen, - selvfølgelig førsteklassingene, men også nye enkeltelever i noen klasser. Jeg regner med, og forventer at de blir inkludert på en god og hyggelig måte. Førsteklassingene får faddere som må passe ekstra godt på dem. Vi har tre nye lærere, og det er spennende for både dem og oss. I ledelsen har vi Famke Van Veen som assisterende rektor. Hun startet i januar, og er en stor ressurs for skolen. Famke har ansvar for elever og lærere på trinn 5-7. Silje Kroglund er ny undervisningsinspektør fra første august, - velkommen til henne! Samarbeidet har startet veldig godt, og sammen utgjør vi et godt lederteam, med litt forskjellige bakgrunner og kompetanser. Silje har ansvar for elever og ansatte på trinn 1-4.

Mandag 17.08.20 

Oppmøte fra kl. 08.15-08.30: 2. – 7. trinn i store skolegård – elevene stiller opp foran trappa til Gamlebygget klassevis slik vi gjorde siste skoledag, med god avstand mellom trinnene. Foresatte får ikke komme inn i skolegården, med unntak av nyankomne elever.

Oppmøte 1. trinn kl. 09.30 – via store skolegård/hovedinngang, inn til samlingssalen og til merkede plasser. Foresatte er i Samlingssalen når elevene går til klassene sine.

Korona:

Koronapandemien sørget for noen merkelige måneder i vår. Fremdeles er skolene på gult nivå, og det vil si at det er regler for hvordan vi organiserer oss og hvordan vi skal være i samspillet, og samtidig gjennomføre god undervisning. Det er kun elever og ansatte som kan oppholde seg i skolebygningene, med mindre det er organiserte møter etter invitasjon.

I lang tid framover må finne oss i at fellesskapet, - det viktige fellesskapet som fremmer læring,  er i mindre grupper, og at de store ukentlige samlingene utgår. Vi kommer til å ha samlinger i samlingssalen, men da med småskoletrinn og mellomtrinn hver for seg. Da holder vi oss innenfor reglene.

På grunn av koronatilstandene, så oppfordrer vi til at så få som mulig bruker BAKS på morgenen. Det er fordi vi ikke ønsker å blande elever fra forskjellige trinn. Etter skoletid er det lettere å organisere. De som MÅ bruke BAKS på morgenen, må melde seg på via meldingen som ble sendt ut tidligere i dag. Dersom feilmelding, så har du åpnet meldingen i Internett explorer, men du må bruke Crome. Påmelding innen mandag 17. august kl. 14.00. Da blir det forutsigbart hvem som kommer hver dag.    

Skole med stort hjerte:
Jeg snakket mye forrige skoleår om at jeg vil vi skal være en skole med et stort hjerte. Det gjelder ennå. Jeg har ønsket personalet velkommen på denne måten, og gjør det også med dere og elevene:

Velkommen til skolen som har hjertet på rette sted, - som har et STORT hjerte, et hjerte som rommer MYE!

Velkommen til skolen som ligger på en HALV-øy,

men som har et HELT HJERTE

Digital skole:

Bygdøy skole har mange kvaliteter, og jeg er stolt av skolen, av elevene og gode læringsforhold. Koronanedstengingen ga oss en bratt lærngskurve på det digitale. Ipader er kjøpt inn slik at det er en til hver elev på 4. og 5. trinn, samt til et trinn til, som vi skal overraske dem med etter hvert. 1. og 2. trinn har sine Ipader til bruk i stasjonsundervisningen, og vi har et klassesett med PC-er på datarommet. Vi har bestilt 20 pc-er til for lenge siden, og snart leveres de. Vi har tilsatt Ivan Reigstad som IKT-ansvarlig og miljøarbeider. Det blir veldig bra!

Ny læreplan:

Fra og med august har vi en ny læreplan. For lettvinthets skyld kaller vi den K20, som er en forkortelse for Kunnskapsløftet 2020. Den har en forside hvor en voksen sitter på kne foran noen elever, og teksten på tavla er: TAKK FOR AT DU SER OSS! I det beskrives verdien i å ha en lærer/voksen som er god på å opprette gode relasjoner og som daglig ser og lytter til hver eneste elev, og som tolererer forskjelligheten. I K20 har vi klare føringer for å løfte og se og lære å lære, å utforske og være nysgjerrig med mye mer. Det er en kjempespennende prosess vi går inn i, og vi er entusiastiske til den nye læreplanen.

Skolehverdagen preges av små og store hendelser. Skolen er en liten mini-verden, der alt skal fikses, fra store konflikter til kjærlighetssorg, og fra sår og rifter til benbrudd og blodtrykksfall. Men det er læring som er vårt hovedfokus, og vi ønsker at alle skal kjenne at de har det trygt og raust og spennende nok til at hver dag møtes med glede og entusiasme. Alle kan ikke få oppfylt sine ønsker til enhver tid. Vi skal forberede våre elever på en verden som ikke alltid tar slike hensyn, det er krav og plikter og nødvendig å tenke på helheten i et fellesskap. Så vi satser på robuste voksne og robuste elever!

Oppstarten av skoleåret skal være god, med umiddelbar fokus på læring, men også på trivsel. Vi har mål for alt vi gjør! Det er viktig med systematikk, samarbeid og tilbakemelding til elever og foresatte for å nå målene.

Klasselister

Fra skolestart har foresatte tilgang til barnets klasseliste i Skolemeldingsappen og i Portalen i Skoleplattform Oslo. Hensikten er å gjøre det lettere for foresatte å komme i kontakt med hverandre.

For å forenkle utdelingen av klasselister, er det laget dynamiske klasselister for foresatte i Skolemeldingsappen og Portalen. Løsningen blir tilgjengelig fra fredag 14. august.

Klasselisten er tilgjengelig for foresatte i Osloskolen som har barn under 18 år. Listen blir synlig for foresatte som har barn i samme klasse (gruppe). Kontaktlærer vil også ha tilgang til å se klasselisten for egen klasse.

For å lage en klasseliste med kontaktinformasjon til foresatte kreves det samtykke fra foresatte. Klasselisten er derfor i utgangspunktet tom.

Foresatte velger selv hvilke opplysninger fra det skoleadministrative systemet som skal fremgå av klasselisten (enten ingen opplysninger, elevens og foresattes navn, telefon, adresse og e-post).

Dette valget gjøres av foresatte under Innstillinger i appen eller under Min profil i Portalen. Skolen trenger derfor ikke lenger dele ut klasselister.

Offentlig klasseliste: Når listene er synlige for foresatte, er de også å regne som offentlige. Det betyr at alle som ber om kopi av en klasseliste har krav på å få innsyn i listen. I appen/Portalen vil det være en hjelpetekst til foresatte med informasjon om dette.

Tirsdag 18. august publiseres en artikkel om klasselister i feltet Nytt fra Osloskolen på skolens nettsider. 

Aktivitetsskolen:

Aktivitetsskolen (BAKS) er under daglig ledelse av Siri Thoresen, og Katja Fagerhol er baseleder. God struktur og forutsigbare aktiviteter skal det være i hele BAKS-tiden. BAKS har mange spennende medarbeidere som er gode på mange forskjellige felt. Det prøver vi å utnytte, og la barna få glede av gjennom ulike kurs og aktiviteter. God læring og hyggelige opplevelser går hånd i hånd. Ny rammeplan skal ivareta alt dette.  

Til slutt:

Skolens engasjement når det gjelder hvordan man oppfører seg mot hverandre skal fremdeles være sentral i vår hverdag. Det er nulltoleranse når det gjelder mobbing! Elevenes rettigheter til et trygt og godt skolemiljø er ivaretatt gjennom §9A i Opplæringsloven. Rettigheten følges av en økt og umiddelbar aktivitetsplikt.

Jeg ser fram mot nok et skoleår med godt samarbeid og åpen kommunikasjon med alle barn, foresatte og ansatte ved Bygdøy skole.

Med vennlig hilsen     

Rektor Svein