Grønt miljø

Barn i skogen

Vi er en miljøsertifisert skole. Dette er forpliktende for alle. Vi skal arbeide for økt miljøbevissthet hos elevene, og i god Connect-ånd er det viktig at de voksne er gode rollemodeller. Vi har forpliktet oss til å gjennomføre energi- og avfallsreduserende tiltak, sortere avfall og ha et internkontroll-system på heimkunnskapen. En av våre største utfordringer er å bruke mindre papir, bli flinkere til å sortere og til å holde orden. Målet er å redusere avfallsmengden slik at vi kan greie oss med en container mindre. Det er lagd en avfallsinstruks som skal være oppslått i alle rom.