Grønt miljø

Barn i skogen

Vi har forpliktet oss til å gjennomføre energi- og avfallsreduserende tiltak, sortere avfall og ha et internkontroll-system på heimkunnskapen. En av våre største utfordringer er å bruke mindre papir, bli flinkere til å sortere og til å holde orden. Målet er å redusere avfallsmengden slik at vi kan greie oss med en container mindre. Det er lagd en avfallsinstruks som skal være oppslått i alle rom.