15 gode grunner til å lese

Bokstabel

Bøker:

 • hjelper oss til å utvikle språket og ordforrådet
 • utvider vår bevissthet og vår verden og gir oss nye ideer og begrep å tenke med
 • stimulerer fantasien og trener oss i å skape indre bilder
 • gir oss kunnskap om alt mellom himmel og jord
 • utvikler vårt følelsesliv og vår evne til empati
 • kan gi kraft og inspirasjon, underholdning og spenning
 • kan vekke nye spørsmål og gi oss noe å tenke videre på
 • lærer oss etikk, lar oss fundere over rett og galt, godt og vondt
 • viser oss at det finnes flere svar på spørsmålene og at det meste kan sees fra flere side
 • hjelper oss til å forstå oss selv
 • hjelper oss til å forstå andre
 • gir oss selskap når vi er ensomme
 • åpner veien til litteraturen - en uendelig verden som varer livet ut!