Den gode timen

 Den gode timen er tredelt:

 

1.     Oppstart

-         Mål/kriterier for arbeidsøkten

-         Felles fokus, alle er med

-         Gjennomgang av fagstoff

-         Lærer skaper engasjement hos elevene

-         Utsjekking av at alle har forstått  oppgaven/oppdraget

2.     Arbeidsøkt

-         Elevene jobber med presentert stoff

-         Arbeidsro

-         TPO

-         Variasjon i arbeidsmetoder

-         Veiledning og støtte

3.     Oppsummering

-         Referanse til læringsmålet

-         Sjekke at lærestoffet er forstått

-         Repetisjon

-         Skape dialog med elevene, få med alle