Lærerens hovedoppgave

Lærerens hovedoppgave

  • Utvikling av en positiv og støttende relasjon til hver enkelt elev
  • Etablering og opprettholdelse av struktur, regler og rutiner
  • Tydelige forventninger til og motivering av elevene
  • Etablering av en kultur for læring eller et fellesskap som støtter læring