Lærerens hovedoppgave

Lærerens hovedoppgave

 

  • Utvikling av en positiv og støttende relasjon til hver enkelt elev

 

  • Etablering og opprettholdelse av struktur, regler og rutiner

 

  • Tydelige forventninger til og motivering av elevene

 

  • Etablering av en kultur for læring eller et fellesskap som støtter læring