Menneskesyn og læringssyn

Gutt og jente illustrasjon

MENNESKESYN

 

Mennesker

  • er unike og verdifulle i seg selv
  • er likeverdige og grunnleggende gode
  • har iboende evner og kvaliteter
  • utøver respekt når de behandles med respekt 
  • har evnen til å skape og være kreativ innenfor de rammene de lever i

 

LÆRINGSSYN

 

Mennesker lærer ved å

  • oppleve mestring og få ”passe motstand” i et miljø preget av trygghet og trivsel
  • ha klare mål og kriterier og forstå hensikten med læringsarbeidet
  • få mulighet til å benytte ulike arbeidsmetoder og læringsstrategier
  • samarbeide med andre