Menneskesyn og læringssyn

MENNESKESYN

 

 

Mennesker

 

  • er unike og verdifulle i seg selv

 

  • er likeverdige og grunnleggende gode

 

  • har iboende evner og kvaliteter

 

  • utøver respekt når de behandles med respekt

 

  • har evnen til å skape og være kreativ innenfor de rammene de lever i

 

 

 

LÆRINGSSYN

 

 

Mennesker lærer ved å

 

  • oppleve mestring og få ”passe motstand” i et miljø preget av trygghet og trivsel

 

  • ha klare mål og kriterier og forstå hensikten med læringsarbeidet

 

  • få mulighet til å benytte ulike arbeidsmetoder og læringsstrategier

 

  • samarbeide med andre