Her bygges fremtiden

Alle elever på Bygdøy skole har rett til å

  • utvikle sine evner, talenter og ferdigheter

  • vite hva de skal lære

  • vite hvorfor de skal lære

  • vite hvordan de skal lære

  • vite hva de må gjøre for å nå sine mål

  • å oppleve mestring på sitt nivå

  • å omgås i et psykososialt miljø som er preget av trygghet og forutsigbarhet

Drawing of a city