Her bygges fremtiden

Slutt-tider 2018-2019

 

Trinn

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

1.

13.30

13.00

13.30

13.30

13.00

2.

13.00

13.30

13.30

13.30

13.00

3.

14.00

14.00

13.30

13.30

13.30

4.

14.00

14.00

13.30

14.00

13.30

5.

14.00

13.30

13.00

14.00

14.00

6.

14.00

14.00

13.30

14.30

14.00

7.

14.15

14.15

13.30

14.30

14.00

 

Drawing of a city

Alle elever på Bygdøy skole skal få

  • utvikle sine evner, talenter og ferdigheter

  • vite hva de skal lære

  • vite hvorfor de skal lære

  • vite hvordan de skal lære

  • vite hva de må gjøre for å nå sine mål

  • oppleve mestring på sitt nivå

  • omgås i et psykososialt miljø som er preget av trygghet og forutsigbarhet

Drawing of a city