Hovedseksjon

Samtykkeskjema, Fotografering og Jodtabletter

Hvis det skulle skje en atomhendelse, vil barna få utdelt jodtabletter der de oppholder seg. Foresatte må gi forhåndssamtykke for at barn skal få utdelt jodtabletter.

Les mer om atomberedskap og utdeling av jodtabletter på Oslo kommunes nettsider

 

Samtykkeskjema, Fotografering

Samtykkeskjema, Jodtabletter