Permisjonsreglement

Søknader om fri sendes som egen søknad med begrunnelse og eventuelt dokumentasjon. Søknaden sendes skolens e-postmottak eller til rektor (svein.olsen@ude.oslo.kommune.no).

Kontaktlærer kan innvilge permisjon til tannlege/legebesøk.

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/permisjon-fra-skolen/

 

Her kan du lese om søknad og regler for permisjon fra opplæringen (PDF)