Hovedseksjon

Søknad om permisjon

Det er en viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager.

Det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og andre aktiviteter. Det kan søkes om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). 

Permisjonsreglementet for Oslo finner du dersom du trykker på lenken under. Formålet med Oslostandarden å redusere omfanget av fravær.

Slik søker du:

Trykk her for å søke

For mer informasjon:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/permisjon-fra-skolen/

Kontaktlærer kan innvilge permisjon til tannlege/legebesøk.

Oslo kommune - Søk permisjon i grunnskolen