Åpningstider

Før skolen: 07.30-08.30

Etter skolen: fra undervisning slutter til kl. 16.30