Hovedseksjon

Åpningstider

  • Før skolen: Kl. 07.30-08.30
  • Etter skolen: Fra undervisningsslutt til kl. 17.00