Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon:

 

Gullborg Kristin Støldal.jpg
Rektor: Gullborg Kristin Støldal

 

Famke Birgitte Van Veen.jpg
Assisterende rektor: Famke Van Veen

 

Karin-Ida Ariela Pettersson.jpg
Undervisningsinspektør: KIA (Karin-Ida) Pettersson

 


Sosiallærer: Maria Hiorthøy

 

BAKS-leder: Siri Thoresen

 


BAKS-baseleder: Katja Fagerhol

 

Konsulent: Mette Svenungsen

 


1. sekretær: Patricia Danson

 

Annet personale:

 

Rune Harkmark Løseth.jpg

Vaktmester: Rune Løseth

 

Ivan Alexander Reigstad (1).jpg

IKT ansvarlig/Miljøarbeider: Ivan Reigstad

 

Veileder og vikarinkaller: Marianne Christie

 

Helsesykepleier: Marita Elgheim

 

Renholdsoperatør: Abderrahman El-Ghalabzouri
Renholder: Asmaa Boulakjar
Renholder: Edytha Janicka

 

Lærere 1. trinn:

 

Kontaktlærer 1a: Vilde Ness

 

Kaja Fredstad.jpg

Kontaktlærer 1b: Kaja Fredstad

 

Ida Emilie Lauvsnes.jpg

Ressurslærer/Faglærer: Ida Lauvsnes

 

Lærere 2. trinn:

 

Kristine Huseth.jpg

Kontaktlærer 2A: Kristine Huseth

 

Christin Gunhild Earl Eide.jpg

Kontaktlærer 2B: Christin Gunhild Earl Eide

 

Ressurslærer/faglærer: Jannicke Tamburstuen

 

Lærere 3. trinn:

 

Caroline Lyse.jpg

Kontaktlærer 3A: Caroline Lyse

 

Mouna Nilssen.jpg

Kontaktlærer 3B: Mouna Nilssen

 

Ina Elisabeth Wergeland Gilbo.jpg

Ressurslærer/Faglærer: Ina Gilbo

 

Lærere 4. trinn:

 

Jens Aasheim.jpg

Kontaktlærer 4A: Jens Aasheim

 

Marit Elisabeth Krane Sømme.jpg

Kontaktlærer 4B: Marit Sømme

 

Ressurslærer/Faglærer: Vilde U. Johnsen

 

Ingri Malene Ervik Erdal.jpg

Ressurslærer/Faglærer: Ingri Erdal

(I permisjon)

 

Lærere 5. trinn:

 

Jannik Bliksøen.png

Kontaktlærer 5A: Jannik Bliksøen

 

Nils Marius Granhus.jpg

Kontaktlærer 5B: Nils Marius Granhus

 

Kontaktlærer 5A og 5B: Mari Sveen

 

Ressurslærer/Faglærer: Jannicke Tamburstuen

 

Lærere 6. trinn:

 

Kontaktlærer 6A: Simen Tandberg

 

Kontaktlærer 6B: Maria Gedde

 

Rikke Bækkevold.jpg

Ressurslærer/Faglærer: Rikke Bækkevold

 

Wivian Renèe Kristiansen.jpg

Ressurslærer/Faglærer: Wivian Kristiansen

 

Lærere 7. trinn:

 

Kontaktlærer 7A: Aslak Omdal Tveito

 

Kontaktlærer 7B: Siri Listerud

 

Ressurslærer/Faglærer: Eirik Kvalø

 

Andre lærere:

 

Kunst og håndverkslærer: Kristin Brook Steen

 

Kunst og håndverkslærer: Jannicke Tamburstuen

 

Sissel Karin Aspmo.jpg

Svømme og Kroppsøvingslærer: Sissel Aspmo

Kontakt

Gjelder for skoleåret 2021-2022

Klikk på navnet for å sende mail til vedkommende.