Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon:

Rektor
Rektor: Svein G. Olsen
svein.olsen@ude.oslo.kommune.no 


Assisterende rektor: Famke Van Veen
famke.vanveen@ude.oslo.kommune.no


Undervisningsinspektør: Silje Kroglund
silje.kroglund@ude.oslo.kommune.no 


Sosiallærer: Maria Hiorthøy
maria.hiorthoy@ude.oslo.kommune.no

BAKS-leder: Siri Thoresen
siri.thoresen@ude.oslo.kommune.no


BAKS-baseleder : Katja Fagerhol
katja.fagerhol@ude.oslo.kommune.no

Konsulent: Mette Svenungsen
mette.svenungsen@ude.oslo.kommune.no


1. sekretær: Patricia Danson
patricia.danson@ude.oslo.kommune.no

Annet personale:


Vaktmester:

Rune Løseth: rune.loseth@osloskolen.no

Renholder: Abderrahman Ghalabzouri
Renholder: Asmaa Boulakjar
Renholder: Edytha Janicka