Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon:

 

Rektor: Svein G. Olsen

svein.olsen@ude.oslo.kommune.no 

Assisterende rektor: Christine Bredsdorff Hotvedt

christinebredsdorff.hotvedt@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør: Sanna Åkerlund

sanna.akerlund@ude.oslo.kommune.no

Sosiallærer: Maria Hiorthøy

maria.hiorthoy@ude.oslo.kommune.no

BAKS-leder: Siri Thoresen

siri.thoresen@ude.oslo.kommune.no

Baseleder BAKS: Ivan Reigstad

ivan.reigstad@ude.oslo.kommune.no

Baseleder BAKS: Katja Fagerhol

katja.fagerhol@ude.oslo.kommune.no

Konsulent: Patricia Danson

patricia.danson@ude.oslo.kommune.no

1. sekretær: Maryam Akghar

maryam.akghar@ude.oslo.kommune.no

 

Kontaktlærere:

 

1A: Marit K. Sømme: marit.somme@osloskolen.no 

1B: Janita Mathiesen: janita.mathiesen@osloskolen.no

2A: Ina Gilbo: ina.gilbo@osloskolen.no

2B: Monica Lunde: monica.lunde@osloskolen.no

3A: Aslak Omdal Tveito: aslak.tveito@osloskolen.no

3B: Gudbrand Saugen: gudbrand.saugen@osloskolen.no

4A: Eirik Kvalø: eirik.kvalo@osloskolen.no

4B: Jens Aasheim: jens.aasheim@osloskolen.no

4C: Anders L. Rausand: anders.leikarnes@osloskolen.no

5A: Camilla Strøm: camilla.strom@osloskolen.no

5B: Maria Gedde: maria.gedde@osloskolen.no

6A: Elise Hov: elise.hov@osloskolen.no

6B: Elisabeth Nordahl: elisabeth.nordahl@osloskolen.no

6C: Siri Listerud: siri.listerud@osloskolen.no 

7A: Simen Tandberg: simen.tandberg@osloskolen.no

7B: Mari Sveen: mari.sveen@osloskolen.no

 

Ressurslærere/faglærere:

Rikke Bækkevold: rikke.bakkevold@osloskolen.no

Charlotte Knutsen: charlotte.knutsen@osloskolen.no

Kristin Brook Steen: kristin.steen@osloskolen.no

Ingri Erdal: ingri.erdal@osloskolen.no

Kristin L. Bennett: kristin.bennett@osloskolen.no

Marianne Christie: marianne.christie@osloskolen.no

Jannicke Tamburstuen: jannicke.tamburstuen@osloskolen.no

Jenny Thommessen: jenny.thommessen@osloskolen.no

Mari von Osten Braathen: mari.braathen@osloskolen.no

Lene Mari Hegrestad: lehea010@osloskolen.no   

Lene Finckenhagen-Rygge: lene.finckenhagen-rygge@osloskolen.no

Aikaterini Drakoulaki: aidra001@osloskolen.no    

 

Skoleassistenter:

 

1. trinn: Sissel Vatn og Erik Dominguez

2. trinn: Kirsten Bjaaland og Lars-Christian Hol

3. trinn: Alexander Bennett

4. trinn: Elliott Hatletvedt og Jenny Thommessen

5. trinn: Nathalia Einarsen og Audun Lunga

6. trinn: Ann Kristin Skogli og Jonathan Parker

7. trinn: Christoffer Lien og Lisa Mortensen

 

BAKS-ansatte:

 

Sissel Vatn

Isak Alsos

Alexander Bennett

Sahar Guttormsen

Marianne Holsmo

Monica Kochowicz

Audun Lunga

Eline Torp

Katja Fagerhol

Eline Torp

Erik Dominguez

Lars Christian Hol

Sigve Kvitvik

Elliott Hatletvedt

Christoffer Lien

Lisa Mortensen

Alexandra Del Valle

Ella Honeyman-Novotny

Ingrid Nupen

Ingjerd Løkke Sørsdal

Eda Zeybek

 

Annet personale:

 

Vaktmester: Rune Løseth: rune.loseth@osloskolen.no

Renholder: Abderrahman Ghalabzouri

Renholder: Asmaa Boulakjar

Renholder: Edytha Janicka