Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon:

Rektor: Svein G. Olsen
svein.olsen@ude.oslo.kommune.no 

Assisterende rektor: Famke van Veen
famke.vanveen@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør: Sanna Åkerlund
sanna.akerlund@ude.oslo.kommune.no

Sosiallærer: Maria Hiorthøy
maria.hiorthoy@ude.oslo.kommune.no

BAKS-leder: Siri Thoresen
siri.thoresen@ude.oslo.kommune.no

Baseleder BAKS: Katja Fagerhol
katja.fagerhol@ude.oslo.kommune.no

Konsulent: Mette Svenungsen
mette.svenungsen@ude.oslo.kommune.no

1. sekretær: Patricia Danson
patricia.danson@ude.oslo.kommune.no

Kontaktlærere:

1. trinn:
Jens Aasheim: jens.aasheim@oslokolen.no
Anders R. Leikarnes: anders.leikarnes@osloskolen.no
Kristin Lien Bennett: kristin.bennett@osloskolen.no

2. trinn:
Marit K. Sømme: marit.somme@osloskolen.no 
Janita Mathiesen: janita.mathiesen@osloskolen.no
Caroline Lyse: caroline.lyse@osloskolen.no

3A: Ina Gilbo: ina.gilbo@osloskolen.no
3B: Monica Lunde: monica.lunde@osloskolen.no

4A: Aslak Omdal Tveito: aslak.tveito@osloskolen.no
4B: Gudbrand Saugen: gudbrand.saugen@osloskolen.no

5A: David Eika: david.eika@osloskolen.no
5B: Mari Sveen: mari.sveen@osloskolen.no
5C: Maren Sommerhill: maren.sommerhill@osloskolen.no

6A: Simen Tandberg: simen.tandberg@osloskolen.no
6B: Maria Gedde: maria.gedde@osloskolen.no

7A: Jannik Bliksøen: jannik.bliksoen@osloskolen.no
7B: Elisabeth Nordahl: elisabeth.nordahl@osloskolen.no
7C: Siri Listerud: siri.listerud@osloskolen.no 

Ressurslærere/faglærere:

Rikke Bækkevold: rikke.bakkevold@osloskolen.no
Kristin Brook Steen: kristin.steen@osloskolen.no
Marianne Christie: marianne.christie@osloskolen.no
Jannicke Tamburstuen: jannicke.tamburstuen@osloskolen.no
Mari von Osten Braathen: mari.braathen@osloskolen.no
Aikaterini Drakoulaki: aidra001@osloskolen.no    
Eirik Kvalø: eirik.kvalo@osloskolen.no 

Skoleassistenter:

1. trinn: Sissel Vatn
2. trinn: Kirsten Bjaaland, Erik Dominguez og Alexander Bennett
3. trinn: Kirsten Bjaaland og Ann Kristin Skogli
4. trinn: Erik Dominguez og Ann Kristin Skogli
5. trinn: Natalia Einarsen og Christian Stenbakk
6. trinn: Audun Lunga
7. trinn: Jonathan Parker

BAKS-ansatte:

Sissel Vatn
Alexander Bennett
Sahar Guttormsen
Monica Kochowicz
Audun Lunga
Katja Fagerhol
Erik Dominguez
Lisa Mortensen
Ella Honeyman-Novotny
Ingrid Nupen
Ingjerd Løkke Sørsdal
Magnus Fagerhol
Emil Hatletvedt
Jonathan Parker
Johan Koss-Harnes

Annet personale:

Vaktmester: Rune Løseth: rune.loseth@osloskolen.no
Renholder: Abderrahman Ghalabzouri
Renholder: Asmaa Boulakjar
Renholder: Edytha Janicka