Hovedseksjon

Elevmegling

To elevmeglere på Bygdøy skole

Elevmegling er en måte å løse konflikter på. Elevmeglerne jobber to og to sammen. En av hovedtankene i elevmegling er at eleven er en ressurs som må aktiveres i forhold til egne konflikter. Trivsel, trygghet, tillit, tilhørighet, toleranse og respekt er nøkkelord. Erfaringene viser at elevmegling kan bidra til positivt skolemiljø og føre til mindre vold og konflikter.

Elevmegling er en metode for å løse konflikter mellom elever. Megling er frivillig, og meglerne skal være upartiske. Vi skal ikke fokusere på skyld i meglingen, og skal prøve å unngå å spørre om hvorfor. Dette er for å unngå å grave seg tilbake til stadig gamle uoverensstemmelser.

En elev skal ikke gå til elevmegling uten avtale med kontaktlærer. Småsaker skal normalt håndteres av kontaktlærer eller ressurslærer.

I megling følger vi alltid en fast framgangsmåte:

·      Velkommen til megling (partene presenterer seg)

·      Hva har skjedd?

·      Hvordan opplevde du det som skjedde?

·      Forslag til løsning

·      Avtale

·      Oppfølging av avtalen

Om partene kommer til en avtale seg imellom, møtes de etter en viss tid for å se hvordan det går. Datoen for å møtes igjen, avtales når man har skrevet en avtale. Dersom partene ikke kommer til en enighet om en avtale overlates saken til en voksen på skolen.

Alvorlige konflikter, mobbing og vold i elevgruppen er det naturligvis de voksne som håndterer.

Les mer om elevmegling på Trygg Læring sin hjemmeside