Hovedseksjon

Skolens historie

Gammelt bilde av Bygdøy skole

Bygdøy skole - år for år

1861/62: Barna fra Bygdøy gikk på skole på Skøyen.

1921: Barna fra Bygdøy gikk på Frøken Ekmans småskole på Villa Grande.

1926: 54 elever fra Bygdøy tok i bruk Bygdøy skole i Strømsborgveien 12.

1942: Bygdøy skole ble okkupert av tyskerne frem til freden i 1945. Barna måtte forlate skolen. Undervisningen foregikk delvis i hjemmene og delvis på Bygdøyhus. Under krigsårene var svenskesuppen et nødvendig bidrag til barnas kosthold.

1946: Skolen ble igjen tatt i bruk etter 2. verdenskrig.

1947: Som første skole i Norge fikk guttene ved Bygdøy skole undervisning i skolekjøkken.

1948: Eplehagen utformes. Trær og busker plantes.

1949: Skolens guttemusikkorps blir innviet 17. mai.

2001: Bygdøy skole deltok for første gang i barnetoget i byen.

 

Rektorer

1946–1955: Anne- Marie Løfgren

1955–1960: Bjørn Lund Hodne

1960–1979: Håkon Straume

1979–1988: Kjellhaug Pettersen

1988–2000: Unni B. Roksvåg

2000–2003: Ada Holmen

2003–2007: Gerd Lie

2007–2022: Svein G. Olsen

2022-d.d:     Gullborg Støldal