Leksehjelp

Elev jobber med skolearbeid

Leksehjelp 5.-7. trinn:

Ved behov, og spørsmål, ta kontakt med undervisningsinspektør, Sanna Åkerlund;

sanna.akerlund@ude.oslo.kommune.no

Leksehjelp for 1. – 4. klasse gjøres i regi av Aktivitetsskolen mandag og torsdag rett etter skoletid. Elever som ikke går på Aktivitetsskolen kan også delta på leksehjelp.

Elevene har en spisepause før de starter med leksene. Elevene må ha med eget pennal.

Elevene må også ha med egen matpakke eller frukt eller begge deler. Tilbudet administreres av Aktivitetsskolens ansatte. De etterser og følger opp i forhold til at leksene skal være i tråd med retningslinjene til skolen (overlæring, kjent stoff, veiledning, fordypning og mestring). Trinnets lærere vil være med i veiledning av de aktuelle assistentene på BAKS vedrørende lekser. Undervisningsinspektør har overordnet ansvar for gjennomføring og innhold.

På 1. - 4. trinn melder man seg på via kurskatalogen.