Leksehjelp

Elev jobber med skolearbeid

 

Tilbudet for 5. - 7. trinn starter opp kl. 13.30 på onsdager og varer til kl. 15.00. Leksene skal gjøres stille og rolig. Leksene skal være overlæring, fordypning og skal kunne gjøres ved hjelp av veiledning. Lærerne har ansvar for at leksene er tilpasset den enkelte elev, og gir nok utfordring og mestringsfølelse. De elevene som vil benytte tilbudet, møter i administrasjonen onsdag i første skoleuke. Vi finner et passende rom, avhengig av hvor mange som møter. Det er altså ingen bindende påmelding for 5. – 7. trinn. Det blir derfor dere der hjemme som, sammen med deres barn, må avgjøre om han eller hun skal delta på leksehjelp. Oppstart er i uke 34 (onsdag 22. august). Undervisningsinspektør har overordnet ansvar for gjennomføring og innhold.

 

Leksehjelp for 1. – 4. klasse gjøres i regi av Aktivitetsskolen mandag og torsdag rett etter skoletid. Elever som ikke går på Aktivitetsskolen kan også delta på leksehjelp.

Elevene har en spisepause før de starter med leksene. Elevene må ha med eget pennal.

Elevene må også ha med egen matpakke eller frukt eller begge deler. Tilbudet administreres av Aktivitetsskolens ansatte. De etterser og følger opp i forhold til at leksene skal være i tråd med retningslinjene til skolen (overlæring, kjent stoff, veiledning, fordypning og mestring). Trinnets lærere vil være med i veiledning av de aktuelle assistentene på BAKS vedrørende lekser. Undervisningsinspektør har overordnet ansvar for gjennomføring og innhold.

På 1. - 4. trinn melder man seg på via kurskatalogen.