Leksehjelp

Elev jobber med skolearbeid

Tilbudet for 5. - 7. trinn starter opp kl. 13.30 på onsdager og varer til kl. 15.00. Leksene skal gjøres stille og rolig. Leksene skal være overlæring, fordypning og skal kunne gjøres ved hjelp av veiledning. Lærerne har ansvar for at leksene er tilpasset den enkelte elev, og gir nok utfordring og mestringsfølelse. Oppstart er i uke 34 (onsdag 23. august), og de elevene som ønsker å delta møter i klasserommet til 7B. Det er ingen bindende påmelding. Det blir derfor dere der hjemme, som sammen med deres barn, må avgjøre om han eller hun skal delta på leksehjelp.

 

Leksehjelp for 1. – 4. klasse gjøres i regi av Aktivitetsskolen mandag og torsdag rett etter skoletid. Elever som ikke går på Aktivitetsskolen kan også delta på leksehjelp.

Elevene har en spisepause før de starter med leksene. Elevene må ha med eget pennal.

Elevene må også ha med egen matpakke eller frukt eller begge deler. Tilbudet administreres av Aktivitetsskolens ansatte. De etterser og følger opp i forhold til at leksene skal være i tråd med retningslinjene til skolen (overlæring, kjent stoff, veiledning, fordypning og mestring). Trinnets lærere vil være med i veiledning av de aktuelle assistentene på BAKS vedrørende lekser. Undervisningsinspektør har overordnet ansvar for gjennomføring og innhold.

På 1. - 4. trinn melder man seg på via kurskatalogen.