PPT

Skolens PP-rådgiver heter Cathrine Tallaksen. 

Les mer om PPT på Oslo kommunes nettside