Hovedseksjon

PPT

PPT tilbyr også hjelp fra logoped og synspedagog, samt veiledning og rådgivning innenfor flere andre områder.

PPT-rådgiver hos oss er Sofie Grimsby: sofie.grimsby@ude.oslo.kommune.no

Foresatte som ønsker at barnet skal til logopedisk vurdering kan ta kontakt med skolen på telefon: 23 28 11 30 evt. send en e-post til sosiallærer Maria Hiorthøy: maria.hiorthoy@ude.oslo.kommune.no.

Logopeden jobber med disse fagområdene: 

  • taleflytvansker: stamming og løpsk tale
  • stemmevansker
  • artikulasjonsvansker
  • dysfagi

I tillegg bistår logopeden skolen i utredning av lese- og skrivevansker, og veileder i forhold til dette. Logopeden kan også utrede og veilede i forhold til spesifikke språkvansker dersom det ikke er snakk om spesialundervisning.

Les mer om PPT på Oslo kommunes nettside