Hovedseksjon

IKT-satsning

Med bruk av Ipad ønsker skolen å oppnå følgende: 

-          Økt motivasjon hos elevene

-          Raskere tilbakemeldinger til elevene

-          Større variasjon i klasserommet

-          Økt differensiering

-          Bedre tilgang til hjelpemidler

-          Tettere faglig oppfølging

 

For utlån, erstatning og elevkontrakter se vedlegg.