Hovedseksjon

Digital opplæring

Leser på ipad

Skolens oppdrag, sammen med foreldrene, er å ruste elevene for den digitale virkeligheten de møter. Målet er å bygge elevenes kunnskap, kompetanse og mentale filtre i møte med en digital hverdag.  Med kunnskap og kompetanse mener vi kritisk tenkning, søkeferdigheter, kildekritikk og god digital dømmekraft og atferd. For mer informasjon, se blant annet: dubestemmer.no, iktsenteret.no, og Barnevakten.no  

    
Internett gir barna tilgang til en verden hvor vi voksne trenger å sette begrensninger på bruken og tilgangen. Det er ikke alt vi ønsker at barna skal ha tilgang til. Utdanningsetaten har installert søkefiltre og sperringer for visse søkefraser I tilleghar skolen satt på sperringer for nettsteder vi mener er uheldige for barn (f.eks Snapchat, Tiktok og Instagram). Dessverre er det slik at filteret også kan ta bort nyttige og relevante temaer, men dette er noe skolen og utdanningsetaten jobber med kontinuerlig.  
    
Nettvett er et kontinuerlig arbeid, som må foregå både på skolen og på hjemmebane. Sammen skal vi jobbe for at barna blir digitalt kompetente, og oppnår god digital dømmekraft og dannelse. Hjemme er det viktig å snakke med barna om hvordan de bruker nettet og hva de selv møter der.   

 

Når vi voksne er gode rollemodeller på internett, er det større sjanse for at barna våre lykkes med å sin egen digitale dømmekraft. 

 

På skolen vil krenkelser på nettet bli tatt opp som tema i klassemøter. Vi vil også undersøke elevenes atferd på nettet i brukerundersøkelser.