FAU

Fau-leder Bygdøy skole skoleåret 2016-2017:

Marianne Moe

Marianne.moe@senorc.no

 

FAU arbeider med:

  • å fremme fellesinteressene til foreldre og foresatte

  • å medvirke til at foreldre og foresatte tar aktivt del i arbeidet for å og å skape et godt skolemiljø

  • å bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole

  • å legge til rette for positiv utvikling hos elevene

  • å skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

 

Vedlagt ligger skriv om trafikksikkerhet og sykling til skolen:

FAU trafikksikkerhet.docx

FAU - Sykling til skolen.docx

 

Vedlagt ligger Nytt fra FAU:

Nytt fra FAU - vår 2016.docx

 

FAU-nytt Høst 16.pdf

 

Nytt fra FAU høst-vinter 2015.pdf

 

 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

FUG er et nasjonalt, rådgivende
organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i
grunnopplæringen. Foreldre og ansatte kan
lett finne informasjon og eksempler på godt samarbeid mellom hjem og skole på:

fug.no.