FAU

FAU er Foreldrerådets Arbeidsutvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet. Foreldrene i hver klasse/gruppe velger en representant til FAU.

 

Fau-leder Bygdøy skole skoleåret 2019-2020:

Elisabeth Andenæs Torp: eatorp@gmail.com

 

FAU arbeider med:

  • å fremme fellesinteressene til foreldre og foresatte

  • å medvirke til at foreldre og foresatte tar aktivt del i arbeidet for å og å skape et godt skolemiljø

  • å bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole

  • å legge til rette for positiv utvikling hos elevene

  • å skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

 

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU her: https://oslokfu.no/

 

 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. Foreldre og ansatte kan lett finne informasjon og eksempler på godt samarbeid mellom hjem og skole på nettsiden fug.no.