Hovedseksjon

FAU

FAU er bindeledd mellom skolen og elevenes foresatte. FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og skal ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.

FAU-leder: Jeanette Nordan

Nestleder: Lene Torjul Reutz

 

Vårens FAU-møter:

Tirsdag 9.januar 18.00-20.00

Tirsdag 6.februar 18.30-20.00

Tirsdag 5.mars 18.00-20.00

Tirsdag 7.mai 18.00-20.00

Tirsdag 4.juni 18.00-20.00

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU her: https://oslokfu.no/

 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. Foreldre og ansatte kan lett finne informasjon og eksempler på godt samarbeid mellom hjem og skole på nettsiden fug.no.