FAU

FAU er Foreldrerådets Arbeidsutvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet. Foreldrene i hver klasse/gruppe velger en representant til FAU.

Fau-leder Bygdøy skole skoleåret 2016-2017:
Marianne Moe – Marianne.moe@senorc.no

FAU arbeider med:

  • å fremme fellesinteressene til foreldre og foresatte

  • å medvirke til at foreldre og foresatte tar aktivt del i arbeidet for å og å skape et godt skolemiljø

  • å bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole

  • å legge til rette for positiv utvikling hos elevene

  • å skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet


Vedlagt ligger skriv om trafikksikkerhet og sykling til skolen:

FAU trafikksikkerhet.pdf

 

FAU - Sykling til skolen.pdf

 

Vedlagt ligger Nytt fra FAU:

 

Nytt fra FAU vinter 2017.pdf

 

FAU-nytt Høst 16.pdf

 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. Foreldre og ansatte kan lett finne informasjon og eksempler på godt samarbeid mellom hjem og skole på nettsiden fug.no.