Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier Marita Elgheim

Helsesykepleier er tilstede på skolen mandag-fredag.

E-post: marita.elgheim@bfr.oslo.kommune.no

Telefon: 47 48 29 19  

Fysioterapeut Marianne Hurum Berg

Fysioterapeut for barn og unge 0–18 år

E-post: marianne.hurum.berg@bfr.oslo.kommune.no

Telefon: 902 63 752

Ergoterapeut Bente Blænes

E-post: bente.blanes@bfr.oslo.kommune.no

Telefon: 988 25 529

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.