Skolehelsetjenesten

Helsesøster Marita Winther Fosvold Elgheim
Helsesøster er tilstede på skolen mandag–fredag.
E-post: marita.elgheim@bfr.oslo.kommune.no
Telefon: 476 41 796

Fysioterapeut Marianne Hurum Berg
E-post:  marianne.hurum.berg@bfr.oslo.kommune.no
Telefon: 902 63 752

Ergoterapeut Trude Wabakken
E-post: trude.wabakken@bfr.oslo.kommune.no
Telefon: 908 25 529

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.