Skolehelsetjenesten

Helsesøster Gudrun Abel Engh 

E-post: gudrunabel.engh@bfr.oslo.kommune.no
Telefon: 23 28 11 56.

 

Fysioterapeut Mariann Stange Berg
E-post: mariannestange.berg@bfr.oslo.kommune.no
Telefon: 90 26 37 52

 

Ergoterapeut Trude Wabakken
E-post: trude.wabakken@bfr.oslo.kommune.no
Telefon: 90 82 55 29

 

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.