Hovedseksjon

Standarder

STANDADRER FOR ANSATTE PÅ BAKS

 

En profesjonell ansatt for foresatte

 • Vi presenterer oss når vi tar telefonen
 • Vi hilser alltid
 • Vi er serviceinnstilte og behjelpelige
 • Vi er imøtekommende og oppsøkende
 • Vi informerer om hendelser med barna
 • Når vi ringer foresatte angående negativ adferd, legger vi det frem på en profesjonell og rolig måte ("Jeg vil gjerne informere deg om en episode med X på BAKS i dag")
 • Vi holder foresatte informerte via ukeplan, mail, hjemmeside og Facebook

 

En god voksenperson for barna

 • Vi hilser alltid på elevene
 • Vi sørger for at hvert enkelt barn blir sett og hørt
 • Vi er engasjerte og oppsøkende
 • Vi aktiviserer passive barn
 • Vi følger med på Vennebenken
 • Vi er synlige og har gule vester ute
 • Vi følger godt med på eget uteområde, men vi har øynene med på hele skolegården
 • Vi griper alltid inn i konflikter og forsøker å løse konflikten sammen med elevene
 • Vi gir elevene konstruktive tilbakemeldinger
 • Vi roser elevene når de lykkes og tar gode valg, og vi har fokus på positiv adferd
 • Vi er tydelige og konsekvente, og sørger for å ha klare regler for elevene
 • Vi er gode rollemodeller for barna