Hovedseksjon

Rammeplan

Rammeplanen er et dokument som omtaler hvordan aktivitetsskoler i Oslo skal drives. Den legger føringer for blant annet trygghet, trivsel og sammenhengen mellom skole og AKS.

Her kan du se rammeplanen for Aktivitetsskolen