Hovedseksjon

Veileder hjem-skolesamarbeid

"Samarbeid hjem–skole" gir råd for å lykkes med hjem–skolesamarbeidet for foresatte og medarbeidere i skole og AKS. 

Foresatte er en viktig del av det utvidede klassemiljøet, og veilederen "Samarbeid hjem–skole" gir tips om hvordan ansatte og foresatte sammen kan bidra til et inkluderende skolemiljø.

Se veilederen for hjem–skolesamarbeid på Oslo kommunes nettsider

Klasseliste i Skolemelding/Portalen

Foresatte og kontaktlærer har tilgang til klasselisten for sin klasse i Skolemeldingsappen og i Portalen i Skoleplattform Oslo (pålogging via skolens nettside).

Foresatte velger selv om de vil skru på visningen av kontaktinformasjon, og hvilke opplysninger som skal vises. Deretter blir informasjonen synlig for de andre foresatte i klassen via knappen "klasseliste".

Hver enkelt foresatt krysser av for den informasjonen de ønsker skal deles med de andre foresatte i klassen (eleven og foresattes navn, foresattes e-post, foresattes telefonnummer og foresattes adresse). Listen blir kun synlig for andre foresatte i klassen og for klassens kontaktlærer.

Med mindre det er spesifikke grunner til å la være, bør skolen oppfordre foresatte til å skru på visningen av kontaktinformasjon, slik at klasselisten viser alle elevene i klassen.

I appen/Portalen er det en hjelpetekst som informerer om at klasselisten er offentlig. Det betyr at den også kan deles med andre enn klassens foresatte, som for eksempel andre foresatte, journalister og kommersielle aktører – hvis de ber om innsyn.

Taushetsplikt Taushetsplikten gjelder hvis noen av elevene for eksempel har hemmelig telefonnummer eller adresse, eller hvis adressen røper et forhold som er personlig, eksempelvis at eleven bor på en institusjon. I de tilfellene der adressen er hemmelig, vil også elevens navn være underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også hvis f. eks. klasse- eller skoletilhørighet viser at eleven mottar spesialundervisning.

Hvis for eksempel elevens navn eller foresattes adresse ikke skal vises i klasselisten, skal ikke den foresatte skru på denne informasjonen i appen. Dersom informasjonen skrus på, har den foresatte samtykket i at eventuelle taushetsbelagte opplysninger også kan deles videre.