Hovedseksjon

Skoletannlegen

Adresse: Fritjof Nansens vei 2, 2. etg. 0369 Oslo

Telefon: 23 43 00 60

E-post: majorstuen@hel.oslo.kommune.no

Tannklinikken Majorstua har åpningstid kl. 08.00 - 15.30. mandag til fredag.

Majorstuen tannklinikks nettside

Behov for øyeblikkelig hjelp
Hvis barn er utsatt for tannskade, bør de oppsøke tannklinikk. Er en blivende tann slått ut - sett den på plass - oppsøk tannlege etterpå. Hvis det ikke er mulig å få den på plass - la barnet oppbevare den under tungen eller oppbevar den i melk på vei til tannlegen.

Tannlegevakta gir akuttbehandling til alle. Behandlingen der er gratis for barn og ungdom. Opplysninger om åpningstidene på tannlegevakta får en ved å ringe tlf. 22 67 30 00. Adressen er tannklinikken Sentrum, Schweigaards gate 6 (Galleriet), 2.etg.

En kan reservere seg mot deler av eller all behandling i Tannhelsetjenesten Oslo KF. En har imidlertid ikke krav på å få dekket utgifter til forebyggelse, undersøkelse eller behandling utført av tannhelsepersonell utenfor Tannhelsetjenesten.

Les mer om skoletannlege på Oslo kommunes nettsider.