Hovedseksjon

Vurdering

Vurderingsarbeid

·         Elevene vet hvilken kompetanse de jobber mot

·         Elevene vet hvordan de kan nå den kompetansen

·         Hver arbeidsøkt og periode avsluttes med en evaluering

·         Elevene vurderer eget arbeid

·         Elevene vurderer andres arbeid

·         Elevene får veiledning på hva de skal gjøre for å komme videre i arbeidet

·         Alle klasser benytter Læringspartnere

·         Halvårsvurdering lages etter vedtatte maler, og formidles til foresatte to ganger i året i forbindelse med utviklingssamtalene.