Vurdering

  • Elevene vet hva som er målet med arbeidet.
  • Elevene vet hvordan de kan nå målet.
  • Elevene vurderer eget arbeid.
  • Elevene vurderer andres arbeid.
  • Elevene får vite hva de skal gjøre for å komme videre i arbeidet.