Hovedseksjon

Bibliotek

Biblioteket har ca. 3000 bøker - fagbøker og skjønnlitteratur.

Vi tar gjerne imot barne- og ungdomslitteratur som du ikke lenger har bruk for.

Hver uke har vi bokkonkurranse. Oppgaven finner du på oppslagstavlen ved hovedinngangen. Svaret skriver du på en lapp og legger i den gule postkassen. Vi trekker en premie på MMS (mandag morgensamling).

Etter avtale med FAU må tapte bøker erstattes med kr 200,-

Vår biblioteks-maskot, Bambus, har en egen instagram-konto. Ta en titt da vel!