Om AKS Bygdøy

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Aktivitetsskolen Bygdøy (BAKS) er et frivillig aktivitetstilbud for 1. - 4. klasse utenom den ordinære skoletiden. BAKS er åpen fra kl. 07.30-08.30, og fra elevene slutter på skolen til kl. 16.30 hver dag.

BAKS er et sted:

  • der vi legger vekt på omsorg, vennskap, samarbeid og fellesskap
  • der barna får oppleve faglig stimulering gjennom ulike kurs som samsvarer med målene i kompetanseplanen
  • der barna, innenfor trygge grenser, får bruke egen fantasi i lek med andre