Hovedseksjon

Om AKS Bygdøy

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Aktivitetsskolen Bygdøy (BAKS) er et frivillig aktivitetstilbud for 1.-4. klasse utenom den ordinære skoletiden. BAKS er åpen fra kl. 07.30-08.30, og fra elevene slutter på skolen til kl. 17:00 hver dag.

BAKS er et sted der:

  • Vi legger vekt på omsorg, vennskap, samarbeid og fellesskap
  • Barna får oppleve faglig stimulering gjennom ulike kurs som samsvarer med målene i kompetanseplanen
  • Barna, innenfor trygge grenser, får bruke egen fantasi i lek med andre

Aktivitetsskolen har fire temaområder som er:

1. Fysisk aktivitet

2. Mat og helse

3. Kunst, kultur og kreativitet

4. Natur, miljø og bærekraftig utvikling

Aktivitetsskolen lager sine opplegg ut ifra disse målområdene som ligger i rammeplanen.

Oppsigelse/endring av oppholdstid

Det er en måneds oppsigelse fra den 1. i hver måned. Det kan søkes om endring til halv plass to ganger i året, med virkning fra og med 1. januar og fra og med 1. august.

For endring til halv plass fra og med 1. januar må det søkes senest 30. november, og med virkning fra og med 1. august må det søkes senest 30. juni.

Benytt samme portalen som dere gjør når dere søker om plass.

 

Ansatte på BAKS

 

AKS-Leder: Siri Thoresen

Baseleder: Katja Fagerhol