Vår profil

Flott bilde av Bygdøy skole

Bygdøy skole er en skole i bydel Frogner med lange og gode tradisjoner. Skolen ble bygget i 1926. Høsten 2002 sto skolen ferdig oppgradert og med et nytt tilbygg.

Det er to og tre klasser på trinnene, i alt 15 klasser. Skolen har et velkvalifisert personale som består av ca 25 lærere og 8 assistenter, samt ledelse, merkantilt personale, vaktmestere og renholdere. Personalet er organisert i klassetrinnsteam og storteam 1. til 4. klasse og 5. til 7. klasse.

Vi legger vekt på: 

  • Felles standarder for å sikre lik praksis
  • Veileding og oppfølging av nyansatte 
  • Relasjonsbygging mellom voksne og barn
  • Bruk av læringspartner
  • Skriving i alle fag på 1. og 2. trinn
  • Systematisk kartlegging og oppfølging av enkeltelever med tanke på tilpasset opplæring og spesialundervisning
  • Holdningsskapende arbeid "Det er mitt valg" og elevmegling
  • Bibliotek med foreldrestøtte
  • MMS – mandag morgensamling
  • IKT-satsing