Hovedseksjon

Vår profil

Flott bilde av Bygdøy skole

Bygdøy skole er en barneskole for elever på 1.-7. trinn. Skolen har lange tradisjoner. Den ble bygget i 1926. Skolen har en unik beliggenhet med sjøen, Kongeskogen, Bygdø Kongsgård og mange museer i umiddelbar nærhet. Skolen bruker nærmiljøet aktivt, og har nært samarbeid med Norsk Folkemuseum.

Bygdøy skole kjennetegnes ved at vi er strukturerte, kunnskapsorienterte, inkluderende, kreative, kulturbærende og engasjerte. Kjennetegnene forteller om skolens menneske- og læringssyn, og er utgangspunkt for skolens pedagogiske plattform.

Skolen legger vekt på felles standarder og lik praksis, og arbeider for å skape et miljø som er trygt og godt for alle elever. Standarder og praksis på skolen innebærer vurdering for læring, bruk av læringspartner, veiledet lesing, grunnleggende ferdigheter i alle fag, systematisk kartlegging og oppfølging av enkeltelever med tanke på tilpasset opplæring og spesialundervisning.