Vår profil

Flott bilde av Bygdøy skole

Bygdøy skole er en skole i bydel Frogner med lange og gode tradisjoner. Skolen ble bygget i 1926. Høsten 2002 sto skolen ferdig oppgradert og med et nytt tilbygg.

Det er to og tre klasser på trinnene, i alt 18 klasser. Skolen har et velkvalifisert personale som består av 26 lærere og 7 assistenter, samt ledelse, merkantilt personale, vaktmestere og renholdere. Personalet er organisert i klassetrinnsteam og storteam 1. til 4. klasse og 5. til 7. klasse.

Vi legger vekt på: 

 • felles standarder for å sikre lik praksis
 • Marte Meo – veiledning og oppfølging av lærere
 • relasjon lærer –  elev. Relasjon skaper trygge barn og god læring
 • vurdering for læring: læringspartner, mappe, mål og kriterier
 • Tidlig Innsats Early Years – TIEY
 • skriving i alle fag
 • systematisk kartlegging og oppfølging av enkeltelever med tanke på tilpasset opplæring og spesialundervisning
 • læringsstrategier
 • læringsstøttende materiell
 • holdningsskapende arbeid: Connect og "Det er mitt valg"
 • bibliotek med foreldrestøtte
 • MMS – mandag morgensamling