Hovedseksjon

Digitale læringsverktøy

Elever programmerer

Læringsbrett 

Skolen bruker læringsbrett (iPader) med utdanningsetatens versjon av operativsystemet IOS. Læringsbrettet har i utgangspunktet alle funksjoner en iPad ville hatt, i tillegg til noen ekstra muligheter for låsing, styring, filtrering og digitalt vedlikehold. IKT på skolen kan låse funksjoner som kan virke forstyrrende for barnas læring, i tillegg til å låse opp og styre visse funksjoner ved glemt kode og lignende. Læreren har også god kontroll over læringsbrettene med appen Apple Classroom. Med denne appen kan lærerne låse alle læringsbrett med ett tastetrykk, skru av alle barnas lyd, sende alle læringsbrettene inn til spesifikke nettsteder, samt få en sanntidsoversikt over hvilke apper barna er inne i, så vel som en rapport over hvilke apper de har brukt og hvor lenge. Dette gjør at lærere og IKT på skolen har god kontroll og oversikt over elevenes bruk.  

(Lærere, skolen eller IKT kan ikke se selve skjermen eller få oversikt over app bruk utenfor skoletid eller klasserommet og utdanningsetatens systemer står i tråd med GDPR) 

 

Nettressurser: 

Gyldendal Skolestudio. 

Forlaget Gyldendal har en nettressurs som heter Gyldendal skolestudio. Dette er en læringsportal som inneholder både lærebøker og oppgaver. Her kan lærere tildele oppgaver digitalt, vurdere og lese igjennom, samt tilpasse opplegg for enkeltelever.  Gyldendal er valgt for inneværende skoleår (2021-2022) og vil være gjenstand for evaluering i løpet av skoleåret. 

 

Multi smart øving og vurdering: 

Denne ressursen gir læreren mulighet til å følge elevens og klassens progresjon i faget matematikk, også gjennom kartlegginger. Ressursen er kjent fra tidligere skoleår.  

 

Apper - skolen har tatt i bruk følgende apper, men i ulik grad på de forskjellige trinnene.  Noen få apper brukes jevnlig, mens andre sjelden benyttes.  

 

Book creator = Et presentasjonsverktøy som lar elevene sette sammen egne bøker og tegneserier, med tekst, bilde, lydklipp og figurer.  

Apple Classroom = Et kontrollverktøy som gir lærere oversikt over elevenes bruk av iPad i timene. 

Inspiration Map = Et skaperverktøy for tankekart. 

Keynote = Et presentasjonsverktøy 

Numbers = Et presentasjonsverktøy som har noen funksjoner tilsvarende Excel.  

Into Words = Et rettskrivingsprogram med talesyntese og ordforslag direkte til læringsbrettets tastaturdel 

Pages = Et presentasjonsverktøy 

Epic = Et engelsk leseverktøy 

Creaza = Multimodal tekstskaping 

Garage band = Et musikkskapingsverktøy 

IMovie = Et redigeringsprogram og presentasjonsverktøy for film 

Pickatale = Lydbøker og bøker 

Codespark = Grunnleggende koding i form av et spill. For barn helt ned til 1. trinnBarna lærer grunnleggende analytiske evner og problemløsing, samt innføring til koding. 

Minecraft = Startet som et dataspill, men har med tiden utviklet seg til å bli et mektig læringsverktøy med mange funksjoner som gir mulighet for både enkel og mer avansert koding. 

  •  

Microsoft og office 365 

Microsoft Teams = Et kommunikasjonsverktøy. Hovedkanalen for kommunikasjon mellom elev og lærer utenfor klasserommet. 

Microsoft Word = Et tekstbehandlingsprogram 

Microsoft Excel = Et regne- og databehandlingsprogram 

Microsoft Outlook = E-postklient 

Microsoft Powerpoint = Et presentasjonsverktøy 

Microsoft Onenote = Notatblokk, tekstbehandlingsprogram og samskrivingsverktøy 

Læringsbrett og vannflaske

Læringsbrettene til elevene har et godt solid deksel, men er ikke vanntett. Vær forsiktig med å ha vannflaske og læringsbrett i samme sekk. Bruk gjerne en ytterlomme til vannflaska, eller ha læringsbrettet i en pose eller lignende.