Hovedseksjon

Læringspartner

En læringspartner er en medelev som elevene

 

• er sammen med en viss periode

• hjelper eller får hjelp av

• gir eller får tilbakemeldinger til/fra

• inspirerer og motiverer

• oppmuntrer og er positiv til

• diskuterer med

• blir godt kjent med

 

... i alle fag, på alle trinn!