Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådet jobber for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas. Elevrådet består av representanter fra 4.–7. klasse (elevene på 1.-3.trinn har barnemøter på Aks). 

Hver klasse har valgt en tillitsvalgt og en vara-tillitsvalgt. 

Deltagere i elevrådet skoleåret 2023-2024:

Leder: Olivia 

Nestleder: Fredrik

 

4a: Filip (representant), Jesper (vara)

4b: Mikkel (representant), Sophia (vara)

5a: Eivind (representant), Harriet (vara)

5b: Elise (represenetant), Ronja (vara)

6a: Sara (representant), Freja (vara)

6b: Ellen (representant), Elvira (vara)

7a: Fredrik/Olivia

7b: Josephine/Johannes

Ansvarlige voksne: Hanne (undervisningsinspektør) og Maria (sosiallærer)