Hovedseksjon

Elevrådet

Seks glade elever

Elevrådet jobber for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas. Elevrådet består av representanter fra 2.–7. klasse.

Hver klasse har valgt en tillitsvalgt og en vara-tillitsvalgt. 

Leder: Gustav Nordby Skøien

Nestleder: Celine Felicia Sælid