Elevrådet

Seks glade elever

Elevrådet jobber for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas. Elevrådet består av representanter fra 2.–7. klasse.

Hver klasse har valgt en tillitsvalgt og en vara-tillitsvalgt. Elevrådet møtes stort sett annen hver mandag kl. 12.

Elevrådsleder er Niki Bech Gjørv og Philip Svendsberget Iqbal. 

Kontaktlærer for elevrådet er rektor Svein G. Olsen