Elevrådet

Seks glade elever

Elevrådet jobber for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas. Elevrådet består av representanter fra 2. - 7. klasse. Hver klasse har valgt en tillitsvalgt og en vara-tillitsvalgt. Elevrådet møtes stort sett annen hver mandag kl. 12.

Guro Aamodt (undervisningsinspektør) har ansvar for oppfølging av elevrådet ved skolen.