Hovedseksjon

Camp Hudøy

camp

Camp Hudøy er en feriecamp for 2.-7. trinns elever i Osloskolen (årets trinn). Søknadsfristen er 6. mars 2023. Det er loddtrekning om plassene. Se link til brosjyren her