Hovedseksjon

FAU inviterer til stormøte for foresatte 20.3

Jente i klasserom

FAU har invitert bydelspsykolog i Oslo Anna Dragland til foreldremøte på Bygdøy skole. Forelesningen er anbefalt av foreldre ved Uranienborg skole. Tematikk er foreldrerollen og et godt psykososialt miljø på Bygdøy skole.

 

Psykososialt miljø 

  • Hvordan kan vi som foreldre støtte for å skape et godt psykososialt miljø for barna på Bygdøy skole? 
  • Håndtering av utfordringer i hjemmet og på skolen

 

Foreldrerollen: 

  • Hvordan kan vi ruste barna våre til å bli selvstendige og robuste til å takle utfordringer?
  • Hvordan møter vi barnas følelser på en god måte?
  • Samarbeid med skolen

 

Sted: Samlingssalen Bygdøy 

Tid: 20 mars, 17:30-18:30

 

Foreleser:

Anna Dragland har jobbet for BUP (Barne og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk) Vest og PP-tjenesten i bydelen i mer enn fem år. Hun jobber mye med skolefraværssaker, og har i den forbindelse mye erfaring med skolevegring og psykososialt miljø.  

 

Vi håper på et stort oppmøte rundt et viktig tema! 

 

Hilsen FAU Bygdøy skole